Hemelwaterafvoer rieten dak

12. Rietgedekt huis bouwen, aftimmering t.p.v. onderzijde rietendak

De afvoer van hemelwater is belangrijk. Dat is niet alleen het geval bij een woning met een rieten dak. Ook als u in een reguliere rijtjeswoning woont, is dit zeker niet minder belangrijk. Over het algemeen kan men stellen dat een goede afvoer van het hemelwater bevorderlijk is voor de staat van uw huis, alsook de gezondheid van u als bewoner. Gaat u een rietgedekte villa bouwen, ook dan is het noodzakelijk om de hemelwaterafvoer rieten dak goed te regelen. Gezondheid is een groot goed en andere nadelige situaties – zoals lekkages of schimmelvorming – mogen eigenlijk niet in uw woning voorkomen.

Hemelwaterafvoer rieten dak – wel of geen goot

Het aanbrengen van een goot kan in principe geen kwaad. De vraag is echter of het noodzakelijk is. Als je woningen met een rieten dak om je heen ziet, tref je niet vaak een goot aan. Is dat vreemd? Nee, eigenlijk niet. Maar waarom is het aanbrengen van een goot bij woningen met een rieten dak dan niet gebruikelijk? Het heeft vooral te maken met het feit dat de regen die op het rieten dak is gevallen druppelsgewijs en verspreid over het dak naar beneden komt. Bij een regulier dak met pannen is dat anders. Bij zo’n dak is een goot absoluut noodzakelijk, omdat anders de regen 12. Rietgedekt huis bouwen, aftimmering t.p.v. onderzijde rietendakletterlijk met bakken uit de hemel komt en het er voor voorbijgangers niet leuker op wordt.

Een villa met een rieten dak beschikt dus doorgaans niet over een goot. Dat wil echter niet zeggen dat er helemaal niets aan de afvoer van het hemelwater hoeft te gebeuren. In dit soort gevallen wordt de hemelwaterafvoer geregeld op het zogenaamd maaiveldniveau. Dat kan al plaatsvinden door bijvoorbeeld grind te leggen op de plaats waar het regenwater vanaf het dak terechtkomt. Grind is wat dit betreft echter geen vereiste. Als de eigenaar van de villa zorgt voor bijvoorbeeld een aflopende bestrating, dan zou dit al toereikend moeten zijn. Let wel, vanwege het opspattende water is het verstandig maatregelen te treffen, omdat anders wellicht de muren van uw woning worden vervuild. Bij een rietgedekte villa bouwen en eventueel later bij het tekenen van een tuinontwerp is het dus handig met de hemelwaterafvoer rekening te houden.

Zandgrond of kleigrond

Probeer er eens achter te komen of er in de grond waarop uw woning is gebouwd zandgrond of kleigrond zit. Dat is belangrijk om de hemelwaterafvoer rieten dak zo goed mogelijk te laten verlopen. Regenwater zakt probleemloos weg in zandgrond. In kleigrond of in een verharde grond – door bijvoorbeeld zware bouwwerkzaamheden die in eerder stadium zijn uitgevoerd op de plaats van uw woning – is het voor regenwater geen doorkomen aan. Gaat u ooit een rietgedekte villa bouwen of hebt u reeds de plannen hiervoor, laat dan van tevoren eens de desbetreffende bodem controleren. Het kan u veel ergernis besparen. Hebt u nog vragen over de eventuele plaatsing van uw goot, informeer dan zeker eens bij Bouwbedrijf Lichtenberg. Deze vakmensen kunnen u exact vertellen of de plaatsing van een goot aan uw woning noodzakelijk is.

<<< terug naar overzicht