Duurzaam een rietgedekt huis bouwen

1. Rietgedekt huis bouwen voorzijde Zeist

Wanneer we een rietgedekt huis bouwen, worden wij – Bouwbedrijf Lichtenberg – regelmatig gevraagd wat de levensduur is van riet. Een vastgestelde termijn kunnen we hiervoor niet geven, omdat de levensduur afhankelijk is van een aantal factoren. In zijn algemeenheid kunnen we het volgende stellen: de levensduur van riet wordt langer als het de betrokken personen lukt het rieten dak zo te leggen, dat het ten tijde van regen zo snel mogelijk weer van al het water is ontdaan. Dit aspect kunnen we dus niet alleen op het bord van de eigenaar leggen. Er zijn meerdere personen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

1. Rietgedekt huis bouwen voorzijde Zeist

Samen een rietgedekt huis bouwen

Wil men de levensduur van riet zo veel mogelijk verlengen, dan is een verstandig samenspel tussen de eigenaar, de architect, de bouwer en de rietdekker van groot belang. De architect zal een juist ontwerp moeten tekenen, waarna de bouwer op basis hiervan voor de juiste bouwmethode kiest. En ook de rietdekker zal aan de hand van het werk dat reeds is gedaan het riet op een correcte wijze moeten leggen. Pas dan kunnen we stellen dat alles is gedaan om tot een optimale levensuur van het gelegde riet te komen. Want stel voor dat het ontwerp van de architect niet klopt (bijvoorbeeld dat de hellingshoek niet steil genoeg is), dan kan de rietdekker hemel en aarde bewegen om het riet zo goed mogelijk te leggen, maar tot een acceptabele oplossing zal het dan nooit meer komen.

Rietgedekt huis bouwen met juiste hellingshoek

Als we willen dat een rieten dak droog blijft, is het logisch dat het riet onder een steile hellingshoek moet worden gelegd. Bij een juiste hellingshoek kan het water – in het geval van een flinke regenbui – zo snel mogelijk worden afgevoerd. Alles moet in het werk worden gesteld om het water te scheiden van het riet. Alleen dan ondervindt het riet ten tijde van regenbuien geen enkele schade. Hemelwater dat het riet binnendringt en kans ziet daar eventjes te bivakkeren, is funest voor een rieten dak.

Levensduur van een rieten dak

Bouwbedrijf Lichtenberg durft te stellen dat een correct gelegd rieten dak minimaal 25 jaar mee gaat. Het is zelfs niet uitzonderlijk dat een levensduur van 40 jaar wordt behaald. Toch kan de aanwezigheid van de perfecte hellingshoek niet een bepaalde levensduur garanderen. Er zijn simpelweg te veel externe factoren die invloed hebben – zij het in lichte mate – op de kwaliteit en dus ook de levensduur van een rieten dak. Niet alleen de hellingshoek is bepalend, ook het onderhoud heeft de nodige invloed.

Een rietgedekt huis bouwen – vraag eens bij Bouwbedrijf Lichtenberg hoe zij dat doen en hoe u als huiseigenaar een bijdrage kunt leveren aan de levensduur van uw toekomstig rieten dak. Duidelijk is ondertussen dat als het gaat om de levensduur verschillende personen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben.

<<< terug naar overzicht