Een rietgedekt huis bouwen – armoe of luxe?

Een rietgedekt huis bouwen - armoe of luxe
In een vorig artikel spraken we al over de bewoners van ’t Gooi die op geen enkele wijze affiniteit hebben met kunstriet. Deze mensen – en natuurlijk vele anderen met hen – hebben slechts affiniteit met écht riet. Het opmerkelijke is echter wel, dat riet vroeger een heel andere status had en het juist armoede uitstraalde. Een rietgedekt huis bouwen brengt in de huidige tijd een heel andere uitstraling met zich mee. Veel welgestelden onder ons laten zich graag zien met een rieten dak op hun huis. Het geeft hen het gevoel van klasse en luxe. Het is onder meer een geschikt middel om blijk te geven van jouw financiële welstand.

05 Een rietgedekt huis bouwen - armoe of luxe

Wat de reden ook is van een rietgedekt huis bouwen, het feit blijft dat men vroeger op een heel andere manier aankeek tegen de toepassing van riet op het dak van je huis of villa. Waar je nu kunt pronken met je rieten dak, was het vroeger een teken van pure armoede. Hoe kan het toch dat riet binnen enkele decennia van armoedeproduct getransformeerd is tot een product dat weelde uitstraalt? De exacte reden hiervan is niet bekend. Waarschijnlijk kan de oorzaak hiervoor gezocht worden in het gegeven dat men plots de vele praktische voordelen zag en deze omarmde. Ineens bleek het geen product dat slechts door de zogenaamde armoedzaaiers werd gebruikt.

Een rietgedekt huis bouwen uit armoede

Riet werd vroeger door de arme mensen met veel plezier – en vooral ook uit noodzaak – gebruikt als dakbedekking. Om op de kosten te besparen zochten deze mensen al gauw naar alternatieven voor een dure maar noodzakelijke dakbedekking. Eigenaren van huizen die in de natuur waren omgeven door grote hoeveelheden riet, zagen plotseling kansen om hun dak op een kosteloze wijze te bedekken. Dat bleek voor deze minder bedeelden een aanzienlijke kostenpost minder. Men was niet genoodzaakt een professionele dakbedekking te laten plaatsen. Dat scheelde in materialen en in arbeidsuren. Om de uiteindelijke kosten tot een minimum te beperken ging men dus zelf het dak op om eigenhandig het riet te plaatsen.

De ‘arme sloebers’ uit die tijd sloegen dus twee vliegen in één klap. Ten eerste wist men gratis een dakbedekking op de kop te tikken. En ten tweede – en dat is zeker niet onbelangrijk – kon men direct genieten van alle praktische voordelen dat riet te bieden heeft.

<<< terug naar overzicht