Sterkte en dikte van riet

Sterkte en dikte van riet Domtoren

Wil je een rietgedekt huis bouwen, dan zijn de eigenschappen van riet van wezenlijk belang. In een eerder artikel belichtten we al de aspecten rondom de hellingshoek van een dak. Is het dak – dat voorzien is van een rieten dakbedekking – geplaatst onder de juiste hellingshoek, dan wordt het water tijdens een regenbui zo snel mogelijk uit het riet afgevoerd. Dat is noodzakelijk om de kwaliteit van riet te waarborgen en de levensduur ervan te verlengen. Maar er zijn meer aspecten die van invloed zijn op de levensduur. Aan de hand van een voorbeeld laten we u zien, wat de sterkte van riet kan zijn.

Rietgedekt huis bouwen – even sterk als flexibel

Riet is een plant die letterlijk met alle winden meewaait. Ga je een rietgedekt huis bouwen en ligt het riet eenmaal op het dak, dan is dit meewaaiende aspect niet meer zo van belang. Riet beschikt echter wel over de eigenschappen om een storm te doorstaan en is daarom even sterk als flexibel. Maar hoe kunnen we de sterkte van riet concreet maken? Om de sterkte van de rietstengel enigszins begrijpelijk te maken, schetsen we een voorbeeld dat bij mensen tot de verbeelding spreekt. We gaan namelijk een rietstengel vergelijken met een van de hoogste torens in Nederland, namelijk de Domtoren.

Van riet naar Domtoren

03 Sterkte en dikte van riet DomtorenHet is wellicht een enigszins maffe vergelijking. Maar als we zo meteen de uitkomst ervan zien, realiseren we pas hoe sterk riet eigenlijk is. In eerste instantie nemen we de lengte van de rietstengel als uitgangspunt. Dat komt uit op ongeveer 2 meter. De Domtoren daarentegen komt op 112 meter hoogte. Maar een rietstengel van 112 meter hoog is nu eenmaal lastig te realiseren. Of we moeten voor ons gemak de dikte van de rietstengel ook met 56 vermenigvuldigen. Dat zou dan uitkomen op 56 x 6 millimeter, 36 centimeter dus. De kans is echter zeer groot dat de stengel onder zijn eigen gewicht bezwijkt.

De juiste formule voor deze berekening blijkt bouwtechnisch net even iets anders. Als we een gebouw – of in dit geval de rietstengel – verhogen, zullen we ervoor moeten zorgen dat ook het dragend oppervlak groter wordt. De hierboven genoemde 36 centimeter volstaat dus niet. De juiste technische berekeningen, de details hiervan zullen we u besparen, vertellen ons dat als we een rietstengel verhogen tot 112 meter, de dikte minimaal 2,4 meter zou moeten bedragen. De huidige omvang van de Domtoren ligt veel hoger. We mogen dus concluderen dat het met de sterkte van de rietstengel zeer goed gesteld is.

Een iets eerlijkere vergelijking is die met de televisietoren in Lopik. De sterkte van deze slanke pilaar komt exact overeen met de sterkte van een rietstengel. Kortom, wil je een rietgedekt huis bouwen, vraag dan eens bij Bouwbedrijf Lichtenberg naar de sterke eigenschappen van riet en wat dit product in uw specifieke geval voor u kan betekenen. Bouwbedrijf Lichtenberg is specialist in het bouwen van rietgedekte huizen en villa’s. Profiteer van de specifieke kennis waarover zij beschikken.

<<< terug naar overzicht