Tussentijdse wijziging dakoppervlak rietgedekt huis bouwen

09 Wijziging dakoppervlak rietgedekt huis

Opmerkelijk. Of juist niet? De titel van dit artikel doet ons vermoeden dat bij het bouwen van een nieuw huis de berekening van het oppervlakte van het dak problemen kan opleveren. In sommige gevallen – bijvoorbeeld bij een rietgedekt huis bouwen – is dit inderdaad mogelijk. Op zich hoef je geen rekenkundige te zijn om het juiste oppervlak uit te rekenen. Vroeger tijdens de eerste wiskundelessen werd ons tenslotte al verteld dat wanneer je de lengte vermenigvuldigt met de breedte, je uiteindelijk het totale aantal oppervlaktemeters krijgt. Het enige waar je bij een dak rekening mee moet houden, dat je niet alleen de voorkant uitrekent. Dat klinkt een beetje sullig, maar ook de achterkant en eventueel de zijkanten moeten worden meegeteld. Toch ontstaan er soms discussies.09 Wijziging dakoppervlak rietgedekt huis

Ga je een rietgedekt huis bouwen, dan ga je er in eerste niet vanuit dat bij de bepaling van het aantal vierkante meters problemen ontstaan. Maar als we kijken op de website van de Vakfederatie Rietdekkers zien we dat er wel degelijk aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. Blijkbaar zit er toch ergens een onduidelijkheid. Zoiets zou in een later stadium tot onenigheid kunnen leiden, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Deze problemen komen vooral voor als juist tijdens de bouw enkele noodzakelijke wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

Rietgedekt huis bouwen – prijsbepaling dak

Soms produceren we de meest fantastische bouwtekeningen, maar blijken deze in de praktijk niet – of deels niet – uitvoerbaar. Plots ontstaat dan de discussie over de tarieven die dan aangepast moeten worden en wie voor deze eventuele meerkosten moet opdraaien. Leidend wordt dan wat vooraf is afgesproken. Het is daarom zinvol als vooraf de opdrachtgever en de uitvoerende om de tafel gaan zitten om vast te leggen wat de procedure is als tussentijdse wijzigingen inderdaad moeten plaatsvinden.

Gaat u een rietgedekt huis bouwen, dan kan dus tijdens de bouw – om wat voor reden dan ook – worden afgeweken van de aanvankelijke bouwplannen. De crux zit ‘m dus vooral in het feit dat men in een enkel geval simpelweg genoodzaakt is af te wijken van de bouwtekeningen. De gemaakte tekeningen komen dus niet meer in zijn geheel overeen met de uitvoering. Er ontstaan dus verschillen in de oppervlaktemeters op het moment dat het huis wordt opgeleverd. Bespreek vooraf met uw rietdekker of bouwonderneming wat te doen als zoiets zich voordoet. Anders kan er een discussie ontstaan, waar niemand op zit te wachten. Bij een rietgedekt huis van Bouwbedrijf Lichtenberg ligt de prijs vast en worden geen extra m2 verrekend!

<<< terug naar overzicht